Beskrivelse Aqua-Seal RoyalMat er et 2-komponent, vandbaseret kvalitets lak produkt på polyuretanbasis. Produktet har en høj slidstyrke, særdeles god kemikalie bestandighed og kan anbefales til stærkt belastede gulve. AquaSeal RoyalMat er ikke velegnet til kork overflader. Aqua-Seal RoyalMat udgør et direkte alternativ til vores velkendte gennemprøvede opløsningsmiddelholdige UNO Polyuretan –kvalitets lak. Produktet kan leveres i ultramat. Aqua-Seal RoyalMat har en meget lav farvevirkning på træet, og fastholder dermed træets naturlige farve. Glansgrader ultramat Særlige henvisninger For at reducere risikoen for sidelimning, kan Aqua-Seal Uni-Primer, Aqua-Seal Uni-Spachtel eller UniquickPrimer anvendes som grundings alternativ. Vær venligst opmærksom på at hærder til de forskellige glansgrader ikke bliver ombyttet. Dette vil efterfølgende ændre de angivne glansgrader. For kontrol se henvisning på hærder forpakning. Anvendelse Husk altid at omryste dunk inden ibrugtagning. Aqua-Seal RoyalMat blandes kort tid før brug i blandingsforhold 10:1 med Aqua-Seal RoyalMat-hærder med omrøring i kombi-forpakning eller i Berger-Seidle MixBox. Omrøres grundigt umiddelbart efter tilføring af hærder. Blandingen er skal anvendes indenfor 2 timer, d.v.s. den forbliver flydende ca. en dag, men skal p.g.a. faldende modstandskraft på den færdige tørrede lakfilm ikke anvendes efter 2 timer. Bland kun hvad der er brug for. Blandingen frigiver CO2 – for at forhindre overtryk må beholder derfor ikke lukkes lufttæt! Materialet rulles/stryges på i 3-4 lag. Problematisk træ som bøg, ahorn og ask skal ikke spartles, men rulles på Specielle tips I modsætning til konventionelle, opløsningsbaserede lakker skal der arbejdes med Aqua-Seal RoyalMat i fyldige lag. Materialet skal ikke pårulles tyndt. Tørring For at undgå for stor materialebelastning af underlag anbefaler vi kun en rullepåføring af vandlak per dag, så træet har nok tid til igen at afgive det optagede vand. Lakken er generelt slibe- og forsigtig trædbar efter 3-4 timer (23o C/50% relativ luftfugtighed). Ved dårlig udluftning, lavere temperatur anden luftfugtighed og ved forhøjede lak tykkelser kan tørring forsinkes betydeligt. Må ikke belastes før 8-10 dage, ikke pålægges tæpper, eller vaskes/plejes. Forbrug Alt efter underlag og arbejdsmetode 1 Spartel lag for mellem lakering: ca. 30 – 35 ml/m2 eller ca. 30 – 35 m2 /l 1 Rulle-/strygelag: ca. 100 – 130 ml/m2 eller ca. 8 – 10 m2 /l Lagring/ transport Frostsikker, køligt og tørt, transporteret og lagret i ubrudt original emballage. Holdbarhed normal mindst 12 måneder for lak og 12 måneder for hærder. Fabriks lakeret færdigparket Aqua-Seal RoyalMat viser på mange færdigparket sorter en god vedhæftning, men der kan p.g.a. stort antal af produkter ikke gives nogen generelle udsagn. Generelt må der udføres individuelle vedhæftningsforsøg. Ved forsøg kan man med fordel inden lakering grundrengøres med L94 Cleaner Voksfjerner, eftertørre med klart vand og efter tørring grundig matslibning med slibenet korn 120. Venligst se også vores tekniske specialinformation nr.5. Krydsreference De følgende afsnit af vores instruktionsbladsamling gælder som bestanddele af dette instruktionsblad. – Generelle oplysninger om anvendelse af parket lak produkter – Rengøring og pleje af lakerede/olierede gulve – Mærkning og sikkerhedsanvisninger (Sikkerhedsdatablad)