Beskrivelse Aqua-Seal NanoDiamant er et 2-komponent, vandbaseret lakprodukt på polyuretanbasis. Produktet har en høj slidstyrke, særdeles god kemikalie bestandighed og kan anbefales til stærkt belastede gulve. Godkendt efter DIN 51130 skridhæmmende R9. Giscode W3/DD+, Afs. nr. Z-157-10-47 Glansgrader Mat, halvmat Særlige henvisninger For at reducere risikoen for sidelimning, kan Aqua-Seal Uni-Primer, Aqua-Seal Uni-Spachtel, Classic BaseOil eller UniquickPrimer anvendes som grundings alternativ. Anvendelse Husk altid at omryste dunk inden ibrugtagning. Aqua-Seal NanoDiamant blandes kort tid før brug i blandingsforhold 10:1 med Aqua-Seal NanoDiamant-hærder med omrøring i kombi-forpakning eller i BergerSeidle MixBox. Omrøres grundigt umiddelbart efter tilføring af hærder. Blandingen er skal anvendes indenfor 2 timer, d.v.s. den forbliver flydende ca. en dag, men skal p.g.a. faldende modstandskraft på den færdige tørrede lakfilm ikke anvendes efter 2 timer. Bland kun hvad der er brug for. Blandingen frigiver CO2 – for at forhindre overtryk må beholder derfor ikke lukkes lufttæt! Materialet rulles/stryges på i 3-4 lag. Problematisk træ som bøg, ahorn og ask skal ikke spartles, men rulles på Specielle tips I modsætning til konventionelle, opløsningsbaserede lakker skal der arbejdes med Aqua-Seal i fyldige lag. Materialet skal ikke rulles tyndt ud. Tørring For at undgå for stor materialebelastning af underlag anbefaler vi kun en rullepåføring af vandlak per dag, så træet har nok tid til igen at afgive det optagede vand. Lakken er generelt slibe- og forsigtig trædbar efter 3-4 timer (23oC/50% relativ luftfugtighed). Ved dårlig udluftning, lavere temperatur anden luftfugtighed og ved forhøjede lak tykkelser kan tørring forsinkes betydeligt. Må ikke belastes før 8-14 dage, ikke pålægges tæpper, eller vaskes/plejes. Forbrug Alt efter underlag og arbejdsmetode 1 Spartel lag for mellem lakering: ca. 30 – 35 ml/m2 eller ca. 30 – 35 m2 /l 1 Rulle-/strygelag: ca. 100 – 130 ml/m2 eller ca. 8 – 10 m2 /l Lagring/ transport Frostsikker, køligt og tørt, transporteret og lagret i ubrudt original emballage. Holdbarhed normal mindst 12 måneder for lak og 12 måneder for hærder. Fabriks lakeret færdigparket Aqua-Seal NanoDiamant viser på mange færdigparket sorter en god vedhæftning, men der kan p.g.a. stort antal af produkter ikke gives nogen generelle udsagn. Generelt der kan p.g.a. stort antal af produkter ikke gives nogen generelle udsagn. Generelt inden lakering grundrengøres med L94 Cleaner Voksfjerner, eftertørre med klart vand og efter tørring grundig matslibning med slibenet korn 120. Venligst se også vores tekniske specialinformation nr.5. Krydsreference De følgende afsnit af vores instruktionsbladsamling gælder som bestanddele af dette instruktionsblad. – Generelle oplysninger om anvendelse af parket lak produkter – Rengøring og pleje af lakerede/olierede gulve – Mærkning og sikkerhedsanvisninger (Sikkerhedsdatablad)